Brukervilkår for leverandører

Vilkår for bruk av Poffr – perfect offers for leverandører.

Definisjonsavklaring:
Brukere = Klubber, bedrifter, vennegjenger, organisasjoner og lignende som oppretter henvendelse på plattformen.

Ved å benytte Poffr – perfect offers plattformen aksepterer du herved betingelsene for å opprette henvendelser og mottatt tilbud fra våre registrerte leverandører.

Slik fungerer Poffr

Poffr er en gratis tjeneste for brukere, som setter brukere i kontakt med registrerte leverandører på plattformen. Leverandøren betaler enten årlig eller månedlig for tilgang til plattformen. Prisen variere i henhold til antall kategorier og pris per kategori reduseres i henhold til antall valgte kategorier fra og med 2+.

Leverandørene vil motta henvendelser fra brukere, basert på hvilke henvendelser brukeren velger når henvendelse opprettes. Eksempel:

Sportstøy AS har registrert seg med følgende kategorier; sykkel, løp og langrenn. Dersom en bruker oppretter en henvendelser om bedriftsbekledning til løp og fotball vil likevel leverandører med løp som en av sine kategorier motta henvendelsen. Det vil være opp til brukeren å velge om dem ønsker å gå videre med en totalleverandør eller flere leverandører.

Leverandøren kan selv velge å avslå eller godta en henvendelse som dem mottar. Velger leverandøren å avslå henvendelsen kan dette enten gjøre ved å:

 1. Sende melding i chat-funksjon om årsak til avslag. Det kan være at henvendelsen ikke er aktuell, dere har ikke kapasitet, eller andre aktuelle årsaker.
 2. Avslå direkte i henvendelsen, brukeren vil da ikke få varsel på avslaget.

Når leverandøren ønsker å sende tilbud til brukeren vil mottaker motta varsel på e-post og i sitt dashbord om at leverandør ønsker å gi et tilbud på henvendelsen. Informasjon som deles med bruker ved opprettelse av tilbud er følgende:

 • Tittel på tilbud
 • Beskrivelse
 • Navn på kontaktperson
 • Utløpsdato for tilbudet
 • Leveringstid
 • Eventuelle vedlegg
 • Bio til leverandør (opprettes ved leverandør registrering)
 • Nettside til leverandør

Informasjonen som deles mellom bruker og leverandør vil kun være tilgjengelig for de to aktuelle partene.

Leverandørene vil varsles i dashbord og e-post når følgende handlinger utføres:

 • Ny henvendelse fra bruker
 • Ny melding fra bruker
 • Avslått tilbud fra bruker
 • Godkjent tilbud fra bruker

Dette vil bruker motta av informasjon når henvendelse er opprettet:

 • Nytt tilbud fra leverandør
 • Ny melding fra leverandør
 • Nytt tilbud fra leverandør
 • Ny melding fra leverandør
 • Valgfritt, avhengig av om man ønsker å spesifisere avslag av henvendelse.

Det er ikke tillatt å utgi seg for å representere noen andre enn seg selv eller det du lovlig kan representere utad.

Registrering og prøveperiode

Leverandørene registrerer seg selv for de aktuelle kategoriene de ønsker å motta henvendelser på. Dette kan endres etter ønske, dersom man velger månedlig betaling. Prisen vil da variere i henhold til antall kategorier.

Pris eksempel:

Leverandør A:

To kategorier valgt vil gi følgende kostnad:

Månedlig betaling: Kr 999,- x 2 = 1.998,- (Ved 12 mnd. Kr 23.976,-)

Årlig betaling: kr 21.578,- (Spar kr 2.398,-)

Leverandør B:

Fire kategorier valgt vil gi følgende kostnad:

Månedlig betaling: kr 899,- x 4 = kr 3.596,- (Ved 12 mnd. Kr 43.152,-)

Årlig betaling: kr 38.841,- (Spar kr 4.316,-)


Dersom leverandøren ønsker årlig betaling, binder man seg til den aktuelle perioden og betaler årsbeløpet. Ved betaling årlig vil leverandøren oppnå 10% rabatt på totalprisen.

Ved månedlig betaling kan leverandøren selv bestemme når dem ønsker å avslutte kundeforholdet med Poffr etter endt måned.

Leverandørene får 60 dagers prøveperiode uten forpliktelser til å fortsatt delta i plattformen. Når prøveperioden/ og abonnementet utløper vil ikke leverandøren motta flere henvendelser, mens gamle henvendelser og tilbud som er sendt vil bli liggende i dashbordet, uten at handlinger kan gjøres.

Ansvar, sikkerhet og leverandørene

Poffr er kun involvert i å tilknytte henvendelser til de riktige leverandørene. Kontakten og tilbudene som etableres med brukere og leverandørene er utenfor Poffr sin involvering og kontroll. Hvis noen av leverandørene ikke opptrer etisk og moralsk ovenfor brukere og plattformen må dette meldes inn til Poffr og aktuell leverandør vil bli bannlyst fra portalen.

Leverandørene bestemmer selv om de ønsker å besvare aktuelle innkommende henvendelser. Leverandørene har ingen forpliktelse til å besvare henvendelser som dem selv ikke finner interessante.

Bruken av plattformen skjer på eget ansvar. Avtaler som inngås via plattformen følger norsk lov. Inngåtte avtaler og innholdet mellom brukere og leverandør angår ikke Poffr.

Poffr er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor Poffr sin kontraoll, og som Poffr ikke kunne har forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består. Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker Poffr sine muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter.

Poffr er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandørene for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå gjeldene kjøp og salg etter dialog på Poffr er opprettet.