Brukervilkår

 

Vilkår for bruk av Poffr – perfect offers. 

Definisjonsavklaring:
Brukere = Klubber, bedrifter, vennegjenger, organisasjoner og lignende som oppretter henvendelse på plattformen.

Ved å benytte Poffr – perfect offers plattformen aksepterer du herved betingelsene for å opprette henvendelser og mottatt tilbud fra våre registrerte leverandører. 

Slik fungerer Poffr

Poffr er en gratis tjeneste som setter brukere i kontakt med registrerte leverandører på plattformen. 

Ved opprettelse av henvendelse deler du nødvendig informasjon for at leverandørene kan besvare henvendelsen på best mulig måte. Samtidig har du opprettet en egen bruker som representerer din henvendelse. Antall leverandører som besvarer henvendelsen vil variere. Noen sportskategorier har flere leverandører enn andre, normalt vil de større idrettene ha flere leverandører som er interessert i å levere tilbud. 

Etter at du har levert din henvendelse vil du motta en bekreftelses e-post fra Poffr om at henvendelsen er sendt ut til flere leverandører. Leverandørene besvarer henvendelsen så raskt som mulig. Du vil fortløpende gjøres oppmerksom på nye tilbud og meldinger på e-post eller ved å logge inn med din bruker til dashbordet. All dialog og dokumenter som blir delt av leverandørene vil enkelt finne sted i selve tilbudet og chatten til de respektive leverandørene. Det er enkelt å finne tidligere signerte avtaler eller dokumenter tilknyttet en avtale i portalen. 

Er det feil eller mangler på opprinnelige henvendelse kan den redigeres eller slettes i dashbordet. Din henvendelse vil da være utilgjengelig for våre leverandører. 

Det er ikke tillatt å utgi seg for å representere noen andre enn seg selv eller det du lovlig kan representere utad. 

Ansvar, sikkerhet og leverandørene

Poffr er kun involvert i å tilknytte henvendelser til de riktige leverandørene. Kontakten og tilbudene som etableres med brukere og leverandørene er utenfor Poffr sin involvering og kontroll. Hvis noen av leverandørene ikke opptrer etisk og moralsk ovenfor brukere og plattformen må dette meldes inn til Poffr og aktuell leverandør vil bli bannlyst fra portalen.

Leverandørene bestemmer selv om de ønsker å besvare aktuelle innkommende henvendelser. Leverandørene har ingen forpliktelse til å besvare henvendelser som dem selv ikke finner interessante. 

Bruken av plattformen skjer på eget ansvar. Avtaler som inngås via plattformen følger norsk lov. Inngåtte avtaler og innholdet mellom brukere og leverandør angår ikke Poffr.

Poffr er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor Poffr sin kontraoll, og som Poffr ikke kunne har forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består. Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker Poffr sine muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter. 

Poffr er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandørene for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå gjeldene kjøp og salg etter dialog på Poffr er opprettet.